Hemsidan måste vara användarvänlig

Användaren i fokus

En hemsida måste vara anpassad till den målgrupp den vänder sig till. Identifiera din användare och rikta informationen på ett rätt och tydligt sätt. När du håller din besökare i centrum kommer du att nå dina mål lättare och snabbare.

Det är viktigt att hemsidan är byggd på ett överskådligt sätt. Användaren ska snabbt kunna navigera runt på hemsida och hitta det den söker. Det ska vara logiskt för användaren, inte kännas komplicerat och svårt. Du ska bygga upp ett förtroende med din användare. Bygg gärna upp hemsidans design och innehåll likadant på alla undersidor för att besökaren ska känna igen sig. Det gör sidan lättare att navigera på. Om hemsidan ska innehålla mycket information är det bättre att göra flera undersidor och ha få menyval. Då får användaren en blick hur sidan är uppbyggd och vilka vägar det finns att nå den information som önskas. Du kan också komlettera menyn med en webbplatskarta och en sökfunktion då ger du besökaren flera sätt att hitta rätt.

Förmedla och organisera informationen på ett lätt och överskådligt sätt. Tänk på att hålla informationen strukurerad och konsekvent. Använd ett typsnitt, en textstorlek och ett språkbruk som passar till just din hemsida och dina användare. Sätt beskrivande rubriker och använd gärna underrubriker. Dela in texten i kortare stycken och bryt gärna av med bilder och listor. Det ger ett luftigare och mer läsvänligt utseende. Tänk på att arbeta med kontraster mellan text och bakgrund, ju högre kontrast destu lättare blir läsningen.

Tekniken på plats

Det är viktigt att hemsidan laddar snabbt. En hemsida där varje sida är långsam och tar tid att ladda upp förlorar besökare. Komprimera videos, bilder och andra tunga filer för att de ska ladda så fort som möjligt. Mobilanpassa din hemsida, kanske behöver du anpassa sidorna med olika innehåll för bästa navigation. En besökare som sitter framför sin dator kan läsa längre texter medan en mobilanvändare vill ha enkel, kort och snabb information.